FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 





2014

2014: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie


Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2014 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
11 september 2014  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering tot wijziging van het K.B. van 18-08-1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de haven van Brussel en van het K.B. van 15-10-1935 houdend het algemene reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk.   B.S. 26-11-2014
20 juni 2014  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering  van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming.  B.S. 30-07-2014
6 juni 2014 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14-12-12 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren  B.S. 15-10-2014
15 mei 2014 Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het K.B. van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk B.S. 26-08-2014
15 mei 2014  Verordening 546/2014 voor maatregelen tot opleiding en omscholing van bemanning en innovatie van de schepen.  Pb L. 29-05-2014 
3 juni 2014  Wet tot verbod om te varen onder kostprijs en tot verplichting van een verzekering  B.S. 12-08-2014
8 mei 2014  Wet wijzigend verjaringstermijn vordering binnen bevrachting en sanctionering van een gebrek aan exploitatievergunning B.S. 12-08-2014
4 april 2014  Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk (aangepaste en geconsolideerde versie deel 1) B.S. 18-04-2014
4 april 2014 Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk (aangepaste en geconsolideerde versie deel 2) B.S. 18-04-2014 
26 december 2013 K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen (deel I) Nederlandse versie vanaf deel IV p 68. B.S. 21-01-2014 
26 december 2013 K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen deel II BS 21-01-2014
26 december 2013 K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen deel III  BS 21-01-2014
26 december 2013  K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen deel IV BS 21-01-2014 
26 december 2013  K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen deel V B.S.21-01-2014
26 december 2013  K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen deel Vi B.S 21-01-2014
26 december 2013  K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen deel VII  B.S. 21-01-2014
26 december 2013  K.B. tot wijziging van het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen deel VIII  B.S.21-01-2014 
 
   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten