FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

Bestelling handboeken

HANDBOEKEN TER VOORBEREIDING VAN DE EXAMENS IN DE BINNENVAARTSECTOR.

Het Bestuursorgaan van het I.T.B. heeft het genoegen u te informeren over de handboeken ter voorbereiding van de examens georganiseerd door de gewesten.

 

 • INHOUD VAN DE HANDBOEKEN

De handboeken ter voorbereiding van het examen voor het bekomen van het vaarbewijs A-B en het getuigschrift voor personenvervoer worden in twee boekdelen onderverdeeld :

Boekdeel I wordt opgesteld volgens het schema van het examenprogramma voor het verkrijgen van de vaarbewijzen, gepubliceerd in bijlage 4 van het K.B. van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer.
Dit werd uitsluitend opgesteld met de bedoeling het leren van de, in het examenprogramma opgenomen examenstof, te vergemakkelijken.
Dit boekdeel werd, volgens bijlage 4, in twee hoofdstukken verdeeld : 

  • Hoofdstuk A betreffende de algemene vakkennis, in twee delen onderverdeeld (gemeenschappelijke stof voor het behalen van de vaarbewijzen A en B en bijkomende stof voor het behalen van het vaarbewijs A); 
  • Hoofdstuk B betreffende de vakkennis voor het personenvervoer.

Er valt op te merken dat een overzicht van de theorie over de radar als bijvoegsel aan het boekdeel I werd aangehecht, teneinde de belanghebbenden de kans te geven zich voor het verkrijgen van het radarpatent voor te bereiden, overeenkomstig artikel 40 van het K.B.
Die stof maakt geen deel uit van het examen betreffende de vaarbewijzen, waar uitsluitend een algemene kennis van het varen op radar wordt vereist.

Boekdeel II omvat de teksten van de verschillende reglementen die betrekking hebben op de binnenvaart, nl. 

  • Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee; 
  • Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde; 
  • Politiereglement voor de Beneden-Zeeschelde; 
  • Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen; 
  • Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust; 
  • CEVNI - teksten; 
  • CEVNI - bijlagen; 
  • Algemeen reglement der Scheepvaartwegen van het koninkrijk; 
  • Reglement voor het Zeekanaal van Brussel tot de Rupel en voor de maritieme instellingen van Brussel; 
  • Politiereglementen van de Havens van Antwerpen en Gent.

VERKLARING MATROOS

Het handboek is enkel ter voorbereiding van het theoretisch examen voor het bekomen van de verklaring van matroos in de binnenvaart. Dit theoretische gedeelte omvat volgende materie:

  • Scheepstechnologie; 
  • Machines; 
  • Reglementen; 
  • Navigatie; 
  • Veiligheid en preventie van ongevallen; 
  • Pollutiepreventie en respect voor het milieu.
 • PRIJS VAN DE HANDBOEKEN

De digitale versie van de handboeken is gratis te donwloaden via het Extranet van onze website. Het volstaat een e-mail te sturen naar itb-info@itb-info.be met de vraag voor toegang en met vermelding van uw naam en voornaam. Nadien ontvangt u via mail een login en een paswoord waarmee u toegang hebt tot het Extranet en de handboeken gratis kan donwloaden.  

De prijzen van de papieren versie van de handboeken zijn als volgt:  

 

VAARBEWIJZEN EN PERSONENVERVOER

  • Boekdeel I voor de prijs van € 65 incl. BTW (plus € 10 voor België / € 20 voor buitenland als administratiekosten) ; 
  • Boekdeel II voor de prijs van € 135 incl. BTW (plus € 10 voor België / € 20 voor buitenland als administratiekosten) ; 
  • Boekdeel Radar voor de prijs van € 30 incl. BTW (plus € 10 voor België / € 20 voor buitenland als administratiekosten) ; 
  • Boekdelen I en II voor de totale prijs van € 200 incl. BTW (plus € 10 voor België / € 20 voor buitenland als administratiekosten).

VERKLARING MATROOS

Boek voor de prijs van € 55 incl. BTW (plus € 10 voor België / € 20 voor buitenland als administratiekosten).

De handboeken kunnen besteld worden na storting van het vermelde bedrag (zie hierboven) op rekening
000-0702673-05 van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw, met vermelding "NL" voor Nederlandstalige versie (bedragen vanuit buitenland met vermelding van IBAN: BE 96 0000 7026 7305 en
BIC: BPOTBEB1).
Na ontvangst van uw betaling zullen de handboeken per post verstuurd worden naar het door u op het overschrijvingsformulier vermelde adres.

 • EXAMEN

Informatie betreffende de formaliteiten nodig om te kunnen deelnemen aan het examen vindt u via volgende links: 

voor Vlaanderen

 

https://www.visuris.be/default.aspx?path=Diensten/Binnenvaartcommissie/Bemanning&KL=nl


voor Wallonië:

https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/nos-thematiques/voies-deau/navigation-professionnelle/la-reglementation-1.html

 

Om aan het examen deel te nemen, moet de aanvraag ingediend worden bij

 

Vlaams Gewest: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Contactinfo Schoten
Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Merelbeke
Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke
Tel.: +32 9 292 11 69

 

Région wallonne: guichet.navigation@spw.wallonie.be

Tél. : + 32 (0)4-231 65 33

Volgende certificaten worden hier bedoeld : 

  • het communautair vaarbewijs en de eventuele latere aanpassingen ervan (aantekening Personenvervoer of Radar + jaarlijks medisch onderzoek vanaf 65 jaar); 
  • het Rijnpatent en de eventuele latere uitbreidingen (sectoren rivier) of verlengingen (medisch onderzoek vanaf 50 jaar); 
  • het getuigschrift voor het vervoer van personen (meer dan 12 passagiers); 
  • het radarpatent; 
  • het ADN basis, ADN chemie en ADN gas; 
  • de verklaring matroos voor de binnenvaart; 
  • het dienstboekje en het vaartijdenboek met in het bijzonder het periodiek valideren van de diensttijd.
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten