FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

Nuttige adressen

FEDERALE REGERING

 

Kabinet van de Heer Alexander DE CROO, Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 BRUSSEL
Tel. + 32 (0)2-501.02.11
Fax: +32 (0)2-512.69.53
E-mail: contact@premier.be
Website: http://www.premier.be

Kabinet van de Heer Georges GILKINET,
 Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
FINTO - Kruidtuinlaan 50 - 10e verdieping
1000 BRUSSEL
Tel: +32(0)2-220.20.11
E-mail: info@gilkinet.fed.be
Website: https://www.belgium.be/nl/

 

DE VLAAMSE REGERING

 

Kabinet van de Heer Jan JAMBON
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
Martelaarsplein 19
1000 BRUSSEL
Tel.: +32(0)2-552.60.00 
E-mail:
kabinet.jambon@vlaanderen.be
Website: http://www.vlaanderen.be

Kabinet van mevrouw Lydia PEETERS
Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
Koning Albert II Laan 20
1000 BRUSSEL
Tel.  +32(0)2-552.63.00 
E-mail: kabinet.peeters@vlaanderen.be
Website: http://www.vlaanderen.be


DE WAALSE REGERING

 

Kabinet van de Heer Elio DI RUPO
Ministre-Président de la Wallonie
Rue Mazy, 25-27
5100 NAMUR
Tel : +32(0)81-33.12.11
E-mail: elio.dirupo@gov.wallonie.be
Website: http://gouvernement.wallonie.be


Kabinet van de Heer Philippe HENRY 
Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures
Rue d'Harscamp, 22
5000 NAMUR
Tel.: +32(0)81-25.38.11
E-mail: cabinet.henry@gov.wallonie.be

Website https://henry.wallonie.be/

DE REGERING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Kabinet van de Heer Rudi VERVOORT
Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang
Hertogstraat 7-9
1000 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2-506.32.11
Fax: +32 (0)2-514.40.22
E-mail: info.vervoort@gov.brussels
Website: rudivervoort.brussels (FR/NL)
  

Kabinet van mevrouw Elke VAN DEN BRANDT
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid
Botanic Building
Sint-Lazaruslaan 10, 13de verdieping
1210 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2-517.13.33
E-mail: info.vandenbrandt@gov.brussels
Website: elkevandenbrandt.beFEDERALE ADMINISTRATIE

 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
City Atrium
Rue du Progrès 56 Vooruitgangstraat
1210 BRUSSEL
Tel.: +32(0)2-277.31.11
Fax : +32(0)2-277.40.51
E-mail : info@mobilit.fgov.be  
Website : http://www.mobilit.belgium.be
 

Belgisch Scheepsregister
Posthoflei 5
2600 BERCHEM
Tel: +32 (0)3 229.00.48
E-mail: Ship.reg@mobilit.fgov.be
Website: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/

 

Kidslife Kinderbijslagfonds
Arenbergstraat 24
2000 ANTWERPEN 
Tel. : +32 (0)3-376.14.14 
E-mail : vlaanderen@kidsllife.be
Website:  https://vlaanderen.kidslife.be/nl/kinderbijslag-antwerpen

 

 

FEDERALE POLITIE

Directie Scheepvaartpolitie (SPN)
Fritz Toussaint straat 8 Rue Fritz Toussaint
BRUSSEL 1050 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-642.62.96
Fax : +32(0)2-642.62.97
E-mail : dga.spn@police.belgium.eu 
Website: www.politie.be

Sectie SPN Antwerpen
Blauwhoefstraat 11
2040 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-546.37.40
Fax : +32(0)3-543.12.07

Havensectie Antwerpen
Oosterweelsteenweg 62
2030 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-575.60.10
Fax : +32(0)3-575.15.33
E-mail : dga.spn.ant@police.belgium.eu  

Secte SPN Luik
Rue Verte voie 1
4041 VOTTEM
Tel. : +32(0)4-228.67.77
Fax : +32(0)4-228.67.78
E-mail : dga.spn.sud@police.belgium.eu   

Sectie SPN Gent
Langerbruggestraat 116 (Havennr. 1110A)
9000 GENT
Tel. : +32(0)9-255.51.40
Fax : +32(0)9-251.34.90
E-mail : dga.spn.gent@police.belgium.eu  

Sectie SPN Zeebrugge
Veerbootstraat 1
8380 ZEEBRUGGE
Tel. : +32(0)50-55.60.40
Fax : +32(0)50-55.60.43

Sectie SPN Oostende
Natiënkaai 5
8400 OOSTENDE
Tel. : +32(0)59-56.15.30
Fax : +32(0)59-56.15.59
+
Post SPN Nieuwpoort
Watersportlaan 9
8620 NIEUWPOORT
Tel. : +32(0)58-22.40.30
Fax : +32(0)58-22.40.33

GEWESTELIJKE ADMINISTRATIES - Beheer van de Waterwegen

 

Service public de Wallonie
Direction de la Gestion des Voies Navigables - Cellule Exploitation
Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques 
Rue Canal de l'Ourthe 9b1
4031 ANGLEUR
Tel. : +32(0)4-231.65.31
Fax : +32(0)4-231.65.71 
E-mail :  info.batellerie@spw.wallonie.be
Website : http://voies-hydrauliques.wallonie.be  

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit & Openbare Werken
Afdeling Beleid
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2-553.78.88 
E-mail : binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Website : www.mow.vlaanderen.be

De Vlaamse Waterweg N.V.
Havenstraat 44
3500 HASSELT
Tel. : +32(0)11-29.84.00
Fax: +32(0)11-22.-12.77
E-mail : info@vlaamsewaterweg.be
Website : vlaamsewaterweg.be

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen N.V.
Pierre Vandammehuis
Isabellalaan 1
8380 ZEEBRUGGE
Tel. : +32(0)50-54.32.11
Fax : +32(0)50-54.32.24
E-mail : info@portofzeebrugge.be
Website : https://portofzeebrugge.be

Haven van Brussel
Port de Bruxelles
Redersplein 6 Place des armateurs
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : + 32 (0)2-420.67.00
E-mail : info@port.brussels
Website : https://port.brussels/nl

REGIONALE DIENSTEN

 

Contact Vlaams Gewest - Binnenvaartloket Schoten
Hoogmolendijk 1
2900 SCHOTEN
Tel. : +32 (0)11 24 40 83
E-mail : binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Website : https://www.vlaamsewaterweg.be/binnenvaartloket

 

Contact Vlaams Gewest - Binnenvaartloket Evergem
Ringvaartweg 1
9030 MARIAKERKE (GPS-adres: Kaleweg – Mariakerke)
Tel: +32(0)9-292.12.95 – loket
Tel: +32(0)9-292.11.69 - voor inplannen onderzoeken en afleveren certificaten
E-mail : binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Website : https://www.vlaamsewaterweg.be/binnenvaartloket

 

Direction de  la Gestion des Voies Navigables - Guichet de la Navigation
Rue Canal de l'Ourthe 9 
LIEGE 4031 LUIK (Angleur)
Tel.: +32(0)4-231.65.33 
E-mail :   guichet.navigation@spw.wallonie.be
Website :   http://voies-hydrauliques.wallonie.be/


GEWESTELIJKE ADMINISTRATIE - Economische steunmaatregelen

Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche
Place de la Wallonie 1
5100 NAMUR
Tel. : +32(0)81-33.42.20
Fax : +32(0)81-33.39.33
Website : http://www.wallonie.be  

Vlaamse overheid
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Koning Albert II-laan 35 bus 10
1030 BRUSSEL
E-mail: info.ewi@vlaanderen.be
Website: www.ewi-vlaanderen.be
 

INTERNATIONALE INSTELLINGEN

 

Europese Commissie
Directoraat-generaal MOVE
Mobiliteit en Vervoer
BRUSSEL 1049 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-299.11.11 
Fax : +32(0)2-295.21.65
E-mail : move-infos@ec.europa.eu  
Website : https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_nl

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (C.C.R.)
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (C.C.N.R.)
Palais du Rhin
Place de la République 2 - CS 10023
F-67082 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
Tel. : +33(0)3-88.52.20.10
Fax : +33(0)3-88.32.10.72
E-mail : ccnr@ccr-zkr.org
Website : http://www.ccr-zkr.org

Commission du Danube
Donaucommissie
Danube Commission
Benczúr utca 25
H-1068 BUDAPEST - HUNGARY
Tel. : +36(0) 1-461.80.10 
Fax: +36(0)1-352.18.39 
E-mail: Secretariat@danubecom-intern.org
Website : https://www.danubecommission.org/dc/en/danube-commission/  

Europese Schippersorganisatie (E.S.O.)
Organisation Européenne de Bateliers (O.E.B.)
Sint Anna Business Centre
Sint Annadreef 68B
BRUSSEL 1020 BRUXELLES
Postal adress: Sint Pieterskaai 74, 8000 Brugge
Tel. : +32(0)50-47.07.20
Fax : +32(0)50-33.53.37
E-mail: secretariaat@eso-oeb.org  
Website : http://www.eso-oeb.org/  

European Barge Union (E.B.U.)
Europese Binnenvaart Unie (E.B.U.)
Union Européenne de la Navigation Fluviale (U.E.N.F.)
Avenue Grandchamp 148
B-1150 BRUSSEL
Handelsplein 92
NL-3071 PR ROTTERDAM 
Tel. : +31(0)6-53.33.63.66
Fax : +32(0)10-412.90.91 
E-mail : info@ebu-uenf.org
Website : http://www.ebu-uenf.org

 

European Inland Waterway Transport (IWT) Platform
Kunstlaan 53
1000 BRUSSEL
Tel. : +32 494 560707
E-mail : n.delmeire@inlandwaterwaytransport.eu
Website : www.inlandwaterwaytransport.eu

 

Inland Navigation Europe (I.N.E.)
Kantoor 9G40
Koning Albert II-laan 20 Boulevard Albert II
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-553.62.70
E-mail : info@inlandnavigation.eu  
Website : http://www.inlandnavigation.eu/home/  

International Transport Workers Federation (I.T.F.)
49-60 Borough Road
GB-LONDON SE1 1DR - ENGLAND
Tel. : +44(0)20-7403.2733
Fax : +44(0)20-7357.7871 
E-mail : mail@itf.org.uk  
Website : http://www.itfglobal.org/inland-navigation  

Organisation des Nations Unies
Commission Economique pour l'Europe
Comité des Transports Intérieurs
Palais des Nations  
CH-1211 GENEVE 10 - SWITZERLAND
Tel. : +41 (0) 22917 1312
E-mail : jose.capelferrer@unece.org  
Website : http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3.html  

Benelux Interuniversitaire Vereniging van Transportonderzoekers (BIVEC)
Regentschapsstraat 39 rue de la Régence
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-519.39.14
Fax : +32(0)2-519.38.94
E-mail : A.Mayne@benelux.be  
Website : https://www.bivec-gibet.eu/ 

European Federation for the Education of the Children of the Occupational Travellers (EFECOT)
Europese Federatie voor het onderwijs aan kinderen van beroepsreizigers
Vooruitgangstraat 333/2 Rue du progrès
BRUSSEL 1030 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-227.40.60
Fax : +32(0)2-227.40.69
Website : https://uia.org/s/or/en/1100050631

P.I.A.N.C. - A.I.P.C.N.
The World Association for Waterborne Transport Infrastructure
Graaf de Ferraris-gebouw (11de verd. - 11e étage)
K. Albert II-laan 20, Box 3 Boulevard du Roi Albert II
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-553.71.61
E-mail : info@pianc.org  
Website : http://www.pianc.org  

I.V.R. - Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa
Vasteland 78
3011 BN ROTTERDAM
Tel. : +31(0)10-411.60.70
Fax : +31(0)10-412.90.91
E-mail : info@ivr-eu.com
Website : https://www.ivr-eu.com 


NATIONALE SECTORIËLE VERENIGINGEN

 

Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w.
Drukpersstraat 19, rue de la Presse
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : + 32 (0)2-217.09.67
Fax : + 32 (0)2-219.91.86
E-mail : itb-info@itb-info.be  
Website : https://www.itb-info.be  

Fonds der Belgische Rijnvaart v.z.w.
Drukpersstraat 19, rue de la Presse
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : + 32 (0)2-217.09.67
Fax : + 32 (0)2-219.91.86
E-mail : info@fondsbr.be  
Website : http://www.fondsbr.be  

Federatie Belgische Binnenvaart v.z.w.(FBB)
Fédération Batellerie Belge a.s.b.l.(FBB)
Straatsburgdok  - Zuidkaai 11
2030 ANTWERPEN
Tel. : + 32 (0)3-777.06.77 

Belgische Federatie van Transportorganisatoren in de Binnenvaart (BFTB)
Fédération belge d'Organisateurs de Transports fluviaux (FBOTF)
Brouwersvliet 33 bus 1
2000 ANTWERPEN
Gms +32 (0) 486-64.23.18
Tel: + 32 (0)03-233.67.86
E-mail : info@bftb-fbotf.be
Website : http://www.bftb-fbotf.be

 

Fonds voor de Rijn- en Binnenvaart v.z.w.
Fonds pour la Navigation rhénane et intérieure a.s.b.l.
Schipperswelzijn
Straatsburgdok - Noordkaai 2 
2030 ANTWERPEN
Tel. : +32 (0)3-434.36.70
E-mail : info@frb-fri.be
Website: https://frb-fri.be

HAVENS

 

Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 ANTWERPEN
Tel. : + 32 (0)3-205.20.11
E-mail : info@portofantwerp.com   
Website : http://www.portofantwerp.com  

Port autonome de Liège
Quai de Maestricht 14
4000 LIEGE
Tel. : + 32 (0)4-232.97.97
E-mail : info@portdeliege.be  
Website : https://www.portdeliege.be/ 

North Sea Port
John F. Kennedylaan 32 - Haven 3000A
9042 GENT
Tel. : + 32 (0)9-251.05.50
E-mail : contacteer@northseaport.com  
Website : https://www.northseaport.com  

Port of Zeebrugge - Maatschappij van de Brugse Zeehaven nv (MBZ)
Pierre Vandammehuis
Isabellalaan 1
8380 ZEEBRUGGE
Tel. : + 32 (0)50-54.32.11
E-mail : mbz@portofzeebrugge.be  
Website : https://portofzeebrugge.be/nl

Haven van Brussel - Port de Bruxelles
Redersplein 6 Place des armateurs
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : + 32 (0)2-420.67.00
Fax : + 32 (0)2-420.69.74
E-mail : info@port.brussels 
Website : http://www.port.brussels.be  

Port autonome du Centre et de l'Ouest (P.A.C.O.)
Rue Mercure 1
7110 LA LOUVIERE
Tel. : + 32 (0)64-23.67.00
E-mail :  info@le-paco.be
Website : http://www.le-paco.be  

Port autonome de Namur (P.A.N.)
Place Léopold 3
5000 NAMUR
Tel. : + 32 (0)81-24.09.50
E-mail : info@portnamur.be 
Website: http://www.portnamur.be    

Port Autonome de Charleroi (P.A.C.)
Rue de Marcinelle 31 
6000 CHARLEROI
Tel. : + 32 (0)71-31.96.33
Fax : + 32 (0)71-32.44.57
E-mail : info@portcharleroi.be  
Website : https://www.portcharleroi.be/nl/  

Port of Oostende
Slijkensesteenweg  2 
8400 OOSTENDE
Tel. : + 32 (0)59-34.07.11 
E-mail : info@portofoostende.be  
Website : http://www.portofoostende.be   

PROMOTIE-ORGANEN

 

Direction de la Promotion des Voies Navigables et de l'intermodalité (DPVNI)
Rue Forgeur 2
4000 LIEGE
Tel. : +32(0)4-220.87.50
Fax : +32 (0)4-220.87.60
E-mail : transportmarchandises.mobilite@spw.wallonie.be
Website : http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/index.html  


Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)
Straatsburgdok Noordkaai 1A
2030 ANTWERPEN
Tel: +32 (0)3-232.99.18
E-mail : hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be
Website : www.kenniscentrumbinnenvaart.be


Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)
Vasteland 78
NL-3011 BN ROTTERDAM - Nederland
Tel.: +31 (0)104 129 151
E-mail : info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl  
Website : www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl  

Voies Navigables de France
175 Rue Ludovic Boutleux CS30820
F-62408 BETHUNE CEDEX - France
Tel.: +33 (0)3-21.63.24.24
E-mail : direction-developpement@vnf.fr  
     Josephine.FROMENTEL@vnf.fr  
Website : http://www.vnf.fr  

Canal & River Trust
Website : https://canalrivertrust.org.uk/contact-us

Viadonau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Donau-City Strasse 1
A-1220 WIEN - Osterreich
Tel.: +43 50 4321 1000
Fax : +43 50 4321 1050
E-mail : office@viadonau.org  
Website : http://www.viadonau.org  

Binnenvaart Logistiek Nederland
Scheepmakerij 320
NL-3331 MC ZWIJNDRECHT
Tel. : +31 (0)78-782.05.65
E-mail : info@bln.nl
Website : https://www.bln.nl/BEROEPSVERENIGINGEN

 

Algemeen Aktiecomité der Belgische Binnvaartorganisaties v.z.w.
Berkenlaan 9
2180 EKEREN 

Algemene Schippersbond vzw
Vosseschijnstraat, Kaai 140
2030 ANTWERP
Tel. : +32(0)3-233.94.49
Fax : +32(0)3-234.16.70
E-mail : info@schippersbond.be
Website: http://algemene-schippersbond.be/

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
Londenstraat 25
2000 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-375.64.60
E-mail : antwerpen@aclvb.be  
Website : https://www.aclvb.be/nl

Notre Droit Ons Recht aisbl-ivzw 
Rue de la Digue 97
4683 VIVEGNIS
Tel/fax : +32(0)4-223.28.58
E-mail : sonia@onsrecht.org 
Website: https://www.onsrecht.org

 

Association de Maîtres bateliers des régions de Liège, Limbourg, Namur et Charleroi a.s.b.l. (A.M.B.) 
Rue de la Digue 97 
4683 VIVEGNIS 
Tel. : +32(0)4-223.28.58 
E-mail: sec-amb@hotmail.com


Belgische Transportbond (BTB) - Vakgroep Binnenvaart
Union belge du Transport (UBT) - Section Navigation intérieure
Paardenmarkt 66
2000 ANTWERPEN  
Tel. : +32(0)3-224.34.11
E-mail : btb@btb-abvv.be  
Website : http://www.btb-abvv.be  

Benerijn b.v.b.a.
Sint Pietersvliet 3 
2000 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-213.45.10 
E-mail: rita.benerijn@dasbach.be

Beroepsvereniging voor Binnen- en Rijnvaart
Berkenlaan 9
2180 EKEREN 

Bond van Eigenschippers v.z.w.
Sint Pieterskaai 74
8000 BRUGGE
Tel. : +32(0)50-47.07.20
Fax : +32(0)50-33.53.37
E-mail : info@hnr-bve.be
Website : http://hetnieuweroer.be/bond-van-eigenschippers/

ACV - Transport en Communicatie
Hoofdkantoor: Galerij Agora - Grasmarkt 105/40
1000 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2-549.07.60
Fax : +32(0)2-512.85.91
E-mail: acv-transcom@acv-csc.be
Website: https://www.hetacv.be/acv-transcom

Groupement des Maîtres Bateliers et Artisans des Provinces de Liège, Namur, Hainaut
Berkenlaan 9
2180 EKEREN


Unie der Continentale Vaart v.z.w.
Union de la Navigation Continentale a.s.b.l.
p/a  Axeldreef 9
9810 NAZARETH 
Tel. : +32(0)473-18.53.09 
E-mail : info@ucv-vzw.be
Website: http://www.ucv-vzw.be

Unie van Agenten van Rijnrederijen - UNAGAR
Union d'Agents d'Armements rhénans - UNAGAR
Houtdok - Noordkaai 26
2030 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-222.42.42
Fax : +32(0)3-231.84.70
E-mail : unagar@rke.be  

Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart v.z.w.
Union d'Armateurs belges de Navigation fluviale et rhénane a.s.b.l.
Rotenaard 106/5
2650 EDEGEM
Tel. : +32(0)497-44.08.96 
Fax : +32(0)3-457.78.32
E-mail : voorzitter@vbr-vaart.be
Website : http://www.vbr-vaart.be  

SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Coöperatieve van Binnenvaart Ondernemingen c.v.b.a. (CBO)
Godefriduskaai 36A
2000 ANTWERPEN
Tel: +32(0)3-204 94 54
E-mail: LV@inland-shipping-cbo.be


General Bulk cvba
Elzasweg 13
2030 ANTWEPEN
Tel. : +32(0)3-202.08.95 
E-mail: info@generalbulk.be
Website: www.generalbulk.be

 

OPLEIDING

 

Enseignement de la Province de Liège
Ecole Polytechnique de Huy - CEFA - Section batellerie
Rue Saint-Pierre 48
4500 HUY
Tel. : +32 (0)4-279.37.21
Fax : +32 (0)4-279.37.32
GSM Pascal Roland: +32(0)485-66.76.08
E-mail : cefahuy@provincedeliege.be
Website : http://www.provincedeliege.be/batellerie

Go! De Scheepvaartschool Cenflumarin
Gloriantlaan 75
2050 ZWIJNDRECHT
Tel. : +32(0)3-570.97.30 
E-mail : info@descheepvaartschool.be 
Website : http://www.descheepvaartschool.be

IPEPS Huy Waremme
Rue Saint Pierre 48
4500 HUY
Tel. : +32 (0)4-279.76.71
E-mail : caroline.plompteux@provincedeliege.be  
Website : http://www.provincedeliege.be/batellerie  

FOREM Formation - Centre de compétence Logistique Liège
Rue Jean de Sélys Longchamps 2
4460 BIERSET
Tel. : +32(0)4-239.78.00
E-mail : logistique-liege.info@forem.be  
Website : http://www.leforem.be  

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Somersstraat 22
2018 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-202.17.11 
Gratis nummer: 0800 30 700
E-mail : info@vdab.be  
Website : http://www.vdab.be  

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen
Kanselarijstraat 19
1000 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2-227.63.93
Fax : +32(0)2-217.46.12
E-mail : info@syntravlaanderen.be
Website : https://www.syntravlaanderen.be  

KLEUTERSCHOLEN

 

De Schroef v.z.w.
Onthaal en recreatie-centrum voor de binnenscheepvaart
Elzasweg 14
2030 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-541.45.72
E-mail : marina@deschroef.be  
Website : http://www.deschroef.be  

INTERNATEN

 

Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben - Go! tehuis Etterbeek
Pater E. Devroyestraat 29
1040 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2-734.19.05
Email : info@tehuisbrussel.be  
Website: https://www.tehuisbrussel.be/

Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben - Go! tehuis Het Molenschip Evergem
Vurstjen 33
9940 EVERGEM
Tel. : +32(0)9-216.44.94 
E-mail : sophie.van.der.beke@scholengroep.gent 
Website: www.hetmolenschip.be

Internat autonome de la Communauté française "l'Europe" - Maison des Etudiant(e)s
Quai d'Arona 1
4500 HUY
Tel. : +32(0)85-27.45.70
Fax : +32(0)85-23.60.16
E-mail: info@internateurope.be
Website: https://www.internateurope.be/

Internat autonome de la Fédération Wallonie Bruxelles pour les jeunes filles de Huy 
Place Saint denis 3
4500 HUY
Tel. : +32(0)85-21.44.35
Fax : +32(0)85-23.21.59 
E-mail: internat.huy.filles@gmail.com
Website: http://www.internat-filles-huy.be/

Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben - Go! tehuis De Spits Antwerpen
Thonetlaan 106
2050 ANTWERPEN 
Tel. : +32(0)3-219.59.30
Fax: +32(0)3-219.47.21
Email : directie@de-spits.be 
Website: http://www.de-spits.be/

GO! Campus Kubik - Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben
Kleuter -en lagere school - Internaat
Heikampstraat 37
3630 MAASMECHELEN
Tel. : +32(0)89-76.45.50
E-mail : gokubik@scholengroep14.be
Website : http://www.gokubik.be/ 

Fédération Wallonie Bruxelles - Internat mixte d'Antoing
Rue Philippart 8
7640 ANTOING
Tel. : +32(0)69-25.33.00
Fax: +32 (0)69-44.39.51
E-mail : administrateur.antoing@edpnet.be
Website : http://www.internat-antoing.wikeo.be


vzw Internaat Don Bosco Wijnegem "Vrij erkend tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben"
Kasteellei 77
2110 WIJNEGEM
Tel. : +32(0)3-353.61.89
E-mail : internaat.donboscowijnegem@telenet.be
Website: https://www.zustersvandonbosco.be/wijnegem.html 

Kindsheid Jezu Internaat KVO 
Alice Nahonlei 65 
2900 SCHOTEN
Tel. : +32(0)3-658.83.92
E-mail: info@campuskajee.be
Website: https://www.kvo-scholen.be/internaat-kindsheid-jesu

CLASSIFICATIEBUREAUS

 

EUROCLASS nv
Mechelsesteenweg 128-136
2018 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)476-94.01.98
Email : euroclass@telenet.be
Website: http://www.euroclass.be

Bureau VERITAS
Mechelsesteenweg 128-136
2018 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-247.94.20
Fax : +32(0)3-247.94.99
Website: https://group.bureauveritas.com

ABS - American Bureau of Shipping
Meirbrug 1/38
2000 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-203.40.20
Fax : +32(0)3-233.58.57
Website: https://www.abs-group.com


Lloyd's Register
Jan van Gentstraat 7
2000 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-212.16.40
Website: https://www.lr.org/
 

AALMOEZENIERS

 

ANTWERPEN
Kerkschip St-Jozef
De Heer Aalm. P. RENDERS
Houtdok 25 A - Haven 25 
2030 ANTWERPEN III
Tel.: +32(0)3-568.63.73
E-mail : kerkschipantwerpen@skynet.be
Website : http://www.kerkschip-antwerpen.be  

BRUGGE
De Heer Aalm. Silveer VERMEULEN
Boeveriestraat 18
8000 BRUGGE
 
CHARLEROI
Bateau Chapelle " Spes Nostra "
Monsieur l'Abbé Philippe DE BURGHGRAVE
Quai du Sud 1
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel. : +32(0)71-51.66.62
E-mail : bateau.chapelle@belgacom.net  

ANDERE

 

CITBO (Corporation Inland Tanker Barge Owners)
Middelmolenlaan 175
2100 DEURNE
Tel.: +32(0)471-45.62.62
E-mail: info@citbo.com
Website: https://citbo.com/

 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Documentatiecentrum
Vooruitgangstraat 56, rue du Progrès
1210 BRUXELLES
Tel.: +32(0)2-277.31.55 
E-mail: bib@mobilit.belgium.be
Website: https://fedweb.belgium.be/nl/bibliotheken/Mobiliteit

 

Belgisch Instituut voor TransportOrganisatoren (B.I.T.O.)
Stapelhuisstraat 5 A 
1020 BRUSSEL 
Tel.: +32(0)2-230.30.43
E-mail: hello@bito-ibot.be  
Website: http://www.bito-ibot.be  

Service social de la batellerie et des gens du voyage a.s.b.l.
Rue de la Digue 97
4683 VIVEGNIS
Tel.: +32(0)4-223.28.58
E-mail : social@sbgv.be 

Schipperswelzijn v.z.w.
Vormings- en vergadercentrum
Straatsburgdok Noordkaai  2
2030 ANTWERPEN
Tel.: +32(0)3-541.38.67
E-mail: info@schipperswelzijn.be
Website: http://www.schipperswelzijn.be/

 

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 
Vias-Institute
Haachtsesteenweg 1405, chaussée de Haecht 
1130 BRUXELLES 
Tel.: +32(0)2-244.15.23 
Fax: +32(0)2-216.43.42 
E-mail : cara@vias.be
Website : https://www.vias.be/ 


Instituut wegTransport en Logistiek België vzw (I.T.L.B)
Archimedesstraat 5, rue Archimède
1000 BRUXELLES
Tel.: +32(0)2-234.30.10
Fax:+32(0)2-230.75.34
E-mail : info@itlb.be
Website : http://www.itlb.be

Instituut voor de Autocar en de autoBus (I.C.B.)
Metrologielaan 8, avenue de la Métrologie
BRUSSEL 1130 BRUXELLES
Tel.: +32(0)495-57.38.33 
E-mail : info@icb-institute.be
Website : http://www.icb-institute.be

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (O.C.W.)
Woluwedal 42, boulevard de la Woluwe
BRUSSEL 1200 BRUXELLES
Tel.: +32(0)2-775.82.20 
Website: http://www.brrc.be

International Association of Public Transport
Internationale Vereniging van Openbaar Vervoer (U.I.T.P.)
Sint-Mariestraat 6 Rue Sainte Marie
BRUSSEL 1080 BRUXELLES
Tel.: +32(0)2-673.61.00
E-mail: info@uitp.org
Website: https://www.uitp.org/
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten