FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Nuttige adressen

FEDERALE REGERING

 

Kabinet van mevrouw Sophie WILMES, Eerste Minister
Wetstraat 16
1000 Brussel
Tel. + 32 (0)2-501.02.11
Website: http://www.premier.be

Kabinet van de Heer François BELLOT,
Minister van Mobiliteit, belast met skeyes en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel 
Tel : +32 (0)2-238.28.00
E-mail : info@bellot.fed.be
Website: www.belgium.be

 

DE VLAAMSE REGERING

Kabinet van de Heer Jan JAMBON
Minister-president, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur en ICT
Martelaarsplein 19
1000 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2-552.60.00 
E-mail :
kabinet.jambon@vlaanderen.be
Website : http://www.vlaanderen.be

Kabinet van mevrouw Lydia PEETERS
Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
Koning Albert II Laan 20
1000 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2-552.63.00 
E-mail : kabinet.LydiaPeeters@vlaanderen.be
Website : http://www.vlaanderen.be


DE WAALSE REGERING

Kabinet van de Heer Elio DI RUPO
Ministre-Président de la Wallonie
Rue Mazy, 25-27
5100 Namur
Tél : 081/331.211
E-mail : elio.dirupo@gov.wallonie.be
Website : http://gouvernement.wallonie.be


Kabinet van de Heer Philippe HENRY 
Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité
Rue d'Harscamp, 22
5000 NAMUR
Tel. : +32 81 25 38 11
E-mail : cabinet.henry@gov.wallonie.beDE REGERING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Kabinet van de Heer Rudi VERVOORT
Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang
Hertogstraat 7-9
1000 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2 506 32 11
Fax: +32 (0)2 514 40 22
E-mail: info.vervoort@gov.brussels
Web: rudivervoort.brussels (FR/NL)
  

Kabinet van mevrouw Elke VAN DEN BRANDT
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid
Botanic Building
Sint-Lazaruslaan 10, 13de verdieping
1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 517 13 33
E-mail: info.vandenbrandt@gov.brussels
Web: elkevandenbrandt.beFEDERALE ADMINISTRATIE

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
City Atrium
Rue du Progrès 56 Vooruitgangstraat
1210 BRUSSEL
Tel.: +32(0)2-277.31.11
Fax : +32(0)2-277.40.51
E-mail : info@mobilit.fgov.be  
Website : http://www.mobilit.belgium.be
 
Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen
Scheepshypotheekkantoor (Antwerpen 4)
Frankrijklei 73
2000 ANTWERPEN
Tel. : +32(0)3-234.08.20 (toestel 211 of 312)
Fax : +32(0)3-225.08.58 

Kidslife Kinderbijslagfonds
Arenbergstraat 24
2000 ANTWERPEN 1
Tel. : +32 (0)3-376.14.14 
E-mail : vlaanderen@kidsllife.be
Website:  https://vlaanderen.kidslife.be/nl/kinderbijslag-antwerpen

 

 

FEDERALE POLITIE

Directie Scheepvaartpolitie (SPN)
Fritz Toussaint straat 47 Rue Fritz Toussaint
BRUSSEL 1050 BRUXELLES
Tel. : 02/642.62.96
Fax : 02/642.62.97
E-mail : dir.spn@brutele.be  

Sectie SPN Antwerpen
Sint Pietersvliet 7
2000 ANTWERPEN
Tel. : 03/220.65.30
Fax : 03/220.65.35

Havensectie Antwerpen
Oosterweelsteenweg 62
2030 ANTWERPEN
Tél. : 03/546.37.40
Fax : 03/541.23.77
E-mail : spn.antwerpen@skynet.be  

Secte SPN Luik
Rue Verte voie 1
4041 VOTTEM
Tel. : 04/228.67.77
Fax : 04/228.67.78
E-mail : dga.dac.spn.liege@police.be  

Sectie SPN Gent
Langerbruggestraat 116 (Havennr. 1110A)
9000 GENT
Tel. : 09/255.51.40
Fax : 09/255.51.48
E-mail : spn.gent@skynet.be  

Sectie SPN Zeebrugge
Veerbootstraat 1
8380 ZEEBRUGGE
Tel. : 050/55.76.30
Fax : 050/55.76.46

Sectie SPN Oostende
Natiënkaai 5
8400 OOSTENDE
Tél. : 059/56.15.30
Fax : 059/56.15.59
+
Post SPN Nieuwpoort
Watersportlaan 13
8620 NIEUWPOORT
Tel. : 058/22.40.30
Fax : 058/22.40.33

GEWESTELIJKE ADMINISTRATIES - Beheer van de Waterwegen

 

Service public de Wallonie
Direction de la Gestion des Voies Navigables - Cellule Exploitation
Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques 
Rue Canal de l'Ourthe 9b1
4031 ANGLEUR
Tél. : +32(0)4-231.65.31
Fax : +32(0)4-231.65.71 
E-mail :  info.batellerie@spw.wallonie.be
Website : http://voies-hydrauliques.wallonie.be  

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit & Openbare Werken
Afdeling Beleid
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 BRUSSEL
Tel. : +32(0)2-553.78.88 
E-mail : binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Website : www.mow.vlaanderen.be

De Vlaamse Waterweg N.V.
Havenstraat 44
3500 HASSELT
Tél. : +32(0)11-29.84.00
E-mail : info@vlaamsewaterweg.be
Website : vlaamsewaterweg.be

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen N.V.
Pierre Vandammehuis
Isabellalaan 1
8380 ZEEBRUGGE
Tél. : +32(0)50-54.32.11
Fax : +32(0)50-54.32.24
E-mail : mbz@portofzeebrugge.be
Website : http://www.portofzeebrugge.be

Haven van Brussel
Port de Bruxelles
Redersplein 6 Place des armateurs
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tél. : + 32 (0)2-420.67.00
E-mail : info@port.brussels
Website : https://port.brussels/nl

REGIONALE DIENSTEN

 

Binnenvaartloket Schoten
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel. : +32 (0)11 24 40 83
E-mail : binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Website : vlaamsewaterweg.be/binnenvaartloket

 

Binnenvaartloket Merelbeke
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Tel. : +32 (0)9 292 11 69
E-mail : binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Website : vlaamsewaterweg.be/binnenvaartloket

 

Direction de  la Gestion des Voies Navigables - Guichet de la Navigation
Rue Canal de l'Ourthe 9 
LIEGE 4031 LUIK (Angleur)
Tél.: +32(0)4-231.65.33 
E-mail :   guichet.navigation@spw.wallonie.be
Website :   http://voies-hydrauliques.wallonie.be/


GEWESTELIJKE ADMINISTRATIE - Economische steunmaatregelen

Service Public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche
Place de la Wallonie 1
5100 NAMUR
Tél. : +32(0)81-33.42.20
Fax : +32(0)81-33.39.33
Website : http://www.spw.wallonie.be  

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
Markiesgebouw
Markiesstraat 1
1000 BRUSSEL
Tél. : +32(0)2-553.38.49
Fax : +32(0)2-553.37.88
Email : economiesteun@vlaanderen.be  
Website : http://www2.vlaanderen.be/economie  

INTERNATIONALE INSTELLINGEN

Europese Commissie
Directoraat-generaal TREN
Directie E - Vervoer te Land/Wegvervoer en Binnenvaart
Wetstraat 200, Rue de la Loi
BRUSSEL 1049 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-296.84.39
Fax : +32(0)2-295.21.65
E-mail : dirk.vanvreckem@dg7.cec.be  
Website : http://www.europa.eu.int/comm/transport/iw/index_nl.htm

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (C.C.R.)
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (C.C.N.R.)
Palais du Rhin
Place de la République 2
F-67082 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
Tél. : +33(0)3-88.52.20.10
Fax : +33(0)3-88.32.10.72
E-mail : ccnr@ccr-zkr.org
Website : http://www.ccr-zkr.org

Commission du Danube
Donaucommissie
Danube Commission
Rue Benczur 25
H-1068 BUDAPEST - HUNGARY
Tél. : +36(0) 1-461.80.15
Fax: +36(0)1-461.80.19
E-mail: Secretariat@danubecom-intern.org
Website : http://www.danubecom-intern.org/  

Europese Schippersorganisatie (E.S.O.)
Organisation Européenne de Bateliers (O.E.B.)
Sint Anna Business Centre
Sint Annadreef 68B
BRUSSEL 1020 BRUXELLES
Postal adress: Sint Pieterskaai 74, 8000 Brugge
Tél. : +32(0)50-47.07.20
Fax : +32(0)50-33.53.37
E-mail: secretariaat@eso-oeb.org  
Website : http://www.eso-oeb.org/  

European Barge Union (E.B.U.)
Europese Binnenvaart Unie (E.B.U.)
Union Européenne de la Navigation Fluviale (U.E.N.F.)
Vasteland 12 E
3011 BL ROTTERDAM
Postbus 23210
3001 KE ROTTERDAM - NEDERLAND
Tél. : +31(0)10-411.60.70
Fax : +32(0)10-412.90.91
E-mail : info@ebu-uenf.org  
Website : http://www.ebu-uenf.org

 

European Inland Waterway Transport (IWT) Platform
Kunstlaan 56
1000 Brussel
Tel. : +32 494 560707
E-mail : n.delmeire@inlandwaterwaytransport.eu
Website : www.inlandwaterwaytransport.eu

 

Inland Navigation Europe (I.N.E.)
Graaf de Ferraris-gebouw, Bâtiment Graaf de Ferraris
Koning Albert II-laan 20 Boulevard Albert II
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tél. : +32(0)2-553.62.70
Fax : +32(0)2-553.62.72
E-mail : info@inlandnavigation.org  
Website : http://www.inlandnavigation.org  

European Conference of Ministers of Transport (E.C.M.T.)
Conférence Européenne des Ministres des Transports (C.E.M.T.)
Rue André-Pascal, 2
F-75775 PARIS CEDEX 16 - FRANCE
Tél. : +33(0)1-45.24.97.15
Fax : +33(0)1-45.24.97.42
E-mail : cemt.contact@oecd.org  
Website : http://www.cemt.org  

Internationale Transportarbeiders Federatie (I.T.F.)
49-60 Borough Road
GB-LONDON SE1 1DS - ENGLAND
Tél. : +44(0)20-740.32.733
Fax : +44(0)20-735.77.871
E-mail : mail@itf.org.uk  
Website : http://www.itfglobal.org/inland-navigation  

Organisation des Nations Unies
Commission Economique pour l'Europe
Comité des Transports Intérieurs
Avenue de la Paix, 8-14
CH-1211 GENEVE 10 - SWITZERLAND
Tél. : +41(0)22-917.24.78 (402)
Fax : +41(0)22-917.00.39
E-mail : jose.capelferrer@unece.org  
Website : http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3.html  

Groupement Interuniversitaire Benelux des Economistes des Transports (GIBET)
Regentschapsstraat 39 rue de la Régence
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tél. : +32(0)2-519.39.14
Fax : +32(0)2-519.38.94
E-mail : A.Mayne@benelux.be  
Website : http://www.bivec-gibet.org  

European Federation for the Education of the Children of the Occupational Travellers (EFECOT)
Vooruitgangstraat 333/2 Rue du progrès
BRUSSEL 1030 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-227.40.60
Fax : +32(0)2-227.40.69
E-mail : efecot@efecot.net
Website : http://www.efecot.net  

P.I.A.N.C. - A.I.P.C.N.
International Navigation Association
Association Internationale de Navigation
Graaf de Ferraris-gebouw (11de verd. - 11e étage)
K. Albert II-laan 20, Box 3 Boulevard du Roi Albert II
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : +32(0)2-553.71.61
Fax : +32(0)2-553.71.55
E-mail : info@pianc.org  
Website : http://www.pianc.org  

Registre International des Bateaux du Rhin
Internationales Rheinschiffsregister
Vasteland 12 e
3011 BL ROTTERDAM
Postbus 23210
3001 KE ROTTERDAM - NEDERLAND
Tél. : +31(0)10-411.60.70
Fax : +31(0)10-412.90.91
E-mail : info@ivr.nl
Website : http://www.ivr.nl  


NATIONALE SECTORIËLE VERENIGINGEN

 

Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w.
Drukpersstraat 19, rue de la Presse
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tél. : + 32 (0)2-217.09.67
Fax : + 32 (0)2-219.91.86
E-mail : itb-info@itb-info.be  
Website : https://www.itb-info.be  

Fonds der Belgische Rijnvaart v.z.w.
Drukpersstraat 19, rue de la Presse
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tél. : + 32 (0)2-217.09.67
Fax : + 32 (0)2-219.91.86
E-mail : info@fondsbr.be  
Website : http://www.fondsbr.be  

Federatie Belgische Binnenvaart v.z.w.(FBB)
Fédération Batellerie Belge a.s.b.l.(FBB)
Straatsburgdok  - Zuidkaai 11
2030 ANTWERPEN
Tél. : + 32 (0)3-777.06.77 

Belgische Federatie van Transportorganisatoren in de Binnenvaart (BFTB)
Fédération belge d'Organisateurs de Transports fluviaux (FBOTF)
Brouwersvliet 33 bus 1
2000 Antwerpen
Gms +32 (0) 486-64.23.18
Tel: + 32 (0)03-233.67.86
E-mail : info@bftb-fbotf.be
Website : http://www.bftb-fbotf.be

 

Fonds voor de Rijn- en Binnenvaart v.z.w.
Fonds pour la Navigation rhénane et intérieure a.s.b.l.
Schipperswelzijn
Straatsburgdok - Noordkaai 2 
2030 ANTWERPEN
Tél. : +32 (0)3-434.36.70
E-mail : info@frb-fri.be
 

HAVENS

 

Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 ANTWERPEN
Tél. : + 32 (0)3-205.20.11
Fax : + 32 (0)3-205.20.20
E-mail : info@portofantwerp.com   
Website : http://www.portofantwerp.com  

Port autonome de Liège
Quai de Maestricht 14
4000 LIEGE
Tél. : + 32 (0)4-232.97.97
Fax : + 32 (0)4-223.11.09
E-mail : portdeliege@skynet.be  
Website : http://www.liege.port-autonome.be  

North Sea Port
John F. Kennedylaan 32
9042 GENT
Tél. : + 32 (0)9-251.05.50
Fax : + 32 (0)9-251.54.06
E-mail : port@northseaport.com  
Website : https://www.northseaport.com  

Haven van Zeebrugge - Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ)
Pierre Vandammehuis
Isabellalaan 1
8380 ZEEBRUGGE
Tél. : + 32 (0)50-54.32.11
Fax : + 32 (0)50-54.32.24
E-mail : mbz@portofzeebrugge.be  
Website : http://www.portofzeebrugge.be  

Port de Bruxelles
Redersplein 6 Place des armateurs
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tél. : + 32 (0)2-420.67.00
Fax : + 32 (0)2-420.69.74
E-mail : info@port.brussels 
Website : http://www.port.brussels.be  

Port autonome du Centre et de l'Ouest (P.A.C.O.)
Rue Mercure 1
7110 LA LOUVIERE
Tél. : + 32 (0)64-23.67.00
E-mail :  info@le-paco.be
Website : http://www.le-paco.be  

Port autonome de Namur (P.A.N.)
Place Léopold 3
5000 NAMUR
Tél. : + 32 (0)81-24.09.50
Fax : + 32 (0)81-24.09.55
E-mail : info@portnamur.be 
Website: http://www.portnamur.be    

De Autonome Haven van Charleroi (P.A.C.)
Rue de Marcinelle 31 
6000 CHARLEROI
Tél. : + 32 (0)71-31.96.33
Fax : + 32 (0)71-32.44.57
E-mail : info@charleroi.portautonome.be  
Website : http://charleroi.portautonome.be  

Port of Oostende
Slijkensteenweg 1
8400 OOSTENDE
Tél. : + 32 (0)59-32.16.69
Fax : + 32 (0)59-33.03.87
E-mail : info@portofoostende.be  
Website : http://www.portofoostende.be   

PROMOTIE-ORGANEN

 

Direction de la Promotion des Voies Navigables et de l'intermodalité (DPVNI)
Rue Forgeur 2
4000 LIEGE
Tél. : 04/220.87.50
Fax : 04/220.87.60
E-mail : opvn@spw.wallonie.be  
Website : http://www.voies-hydrauliques.wallonie.be  


Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)
Straatsburgdok Noordkaai 1A
2030 ANTWERPEN
Tel: +32 (0)3 232.99.18
E-mail : info@kenniscentrumbinnenvaart.be
Website : www.kenniscentrumbinnenvaart.be


Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)
Vasteland 78
NL-3011 BN ROTTERDAM - Nederland
Tél.: +31 (0)10-412.91.51 
E-mail : info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl  
Website : www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl  

Voies Navigables de France
Rue Ludovic Boutleux 175
BP 820
F-62408 BETHUNE CEDEX - France
Tél.: +33 (0)3-21.63.24.24
Fax : +33 (0)3-21.63.24.42
E-mail : dir-developpement@vnf.fr  
Website : http://www.vnf.fr  

British Waterways
Cheviot House
Shaw Lane - Beckwithshaw Harrogate
North Yorkshire UK - HG3 1Q2 - United Kingdom
E-mail : ian.white@britishwaterways.co.uk  
Website : http://www.britishwaterways.co.uk  

Viadonau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Donau-City Strasse 1
A-1220 WIEN - Osterreich
Tél.: +43 50 4321 1000
Fax : +43 50 4321 1050
E-mail : office@via-donau.org  
Website : http://www.via-donau.org  

Binnenvaart Logistiek Nederland
Vasteland 12c
3011 BL ROTTERDAM
Tel. : +31 (0)10-206.06.01
Fax : +31 (0)10-414.75.84
E-mail : info@bln.nl
Website : www.bln.nlBEROEPSVERENIGINGEN

 

Algemeen Aktiecomité der Belgische Binnvaartorganisaties v.z.w.
Berkenlaan 9
2180 EKEREN 

Algemene Schippersbond
Ankerrui 42/9
2000 ANTWERPEN 1
Tel. : 03/233.94.49
Fax : 03/234.16.70
E-mail : info@schippersbond.be
Website: www.schippersbond.be

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
Londenstraat 25
2000 ANTWERPEN
Tél. : 03/226.13.02
E-mail : antwerpen@aclvb.be  
Website : http://www.aclvb.be  

Notre Droit Ons Recht aisbl-ivzw 
Rue de la Digue 97
4683 VIVEGNIS
Tél. : 04/223.28.58
GSM : 0485/66.76.08 
E-mail : sec@onsrecht.org

Association de Maîtres bateliers des régions de Liège, Limbourg, Namur et Charleroi a.s.b.l. (A.M.B.)
Rue de la Digue 97
4683 VIVEGNIS
Tél. : 04/223.28.58
E-mail: sec-amb@hotmail.com

Belgische Transportbond (BTB) - Vakgroep Binnenvaart
Union belge du Transport (UBT) - Section Navigation intérieure
Paardenmarkt 66
2000 ANTWERPEN 1
Tél. : 03/224.34.11
Fax : 03/224.34.49
E-mail : btb@btb-abvv.be  
Website : http://www.btb-abvv.be  

Benerijn b.v.b.a.
Noorderlaan 79 bus 6
2030 ANTWERPEN
Tél. : 03/543.92.00
Fax : 03/542.54.59

Beroepsvereniging voor Binnen- en Rijnvaart
Berkenlaan 9
2180 EKEREN 

Bond van Eigenschippers v.z.w.
Sint Pieterskaai 74
8000 BRUGGE
Tél. : 050/47.07.20
Fax : 050/33.53.37
E-mail : c.van.lancker@hnr.bve.be  
Website : www.bondvaneigenschippers.be

ACV - Transport en Communicatie
Entrepotplaats 12-14
2000 ANTWERPEN
Tél. : 03/206.95.13
Fax : 03/206.95.13

Groupement des Maîtres Bateliers et Artisans des Provinces de Liège, Namur, Hainaut
Berkenlaan 9
2180 EKEREN

Particuliere Tankvaartvereniging
Risschotplein 5
2980 ZOERSEL
Tél. : 03/383.04.94
Fax : 03/383.04.94

Unie der Continentale Vaart v.z.w.
Union de la Navigation Continentale a.s.b.l.
p/a  Axeldreef 9
9810 NAZARETH 
Tél. : 0473/18.53.09 
E-mail : info@ucv-vzw.be

Unie van Agenten van Rijnrederijen - UNAGAR
Union d'Agents d'Armements rhénans - UNAGAR
Houtdok - Noordkaai 26
2030 ANTWERPEN
Tél. : 03/222.42.42
Fax : 03/231.84.70
E-mail : unagar@rke.be  

Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart v.z.w.
Union d'Armateurs belges de Navigation fluviale et rhénane a.s.b.l.
Rotenaard 106/5
2650 EDEGEM
Tél. : 0497/44.08.96 
Fax : 03/457.78.32
E-mail : voorzitter@vbr-vaart.be
Website : http://www.vbr-vaart.be  

SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Coöperatieve van Binnenvaart Ondernemingen c.v.b.a. (CBO)
Mexicostraat 1B, Haven 42
2030 Antwerpen
Tel: +32 3 204 94 54
Fax: +32 3 204 94 50/51
E-mail: LV@inland-shipping-cbo.be

Website: cbo-binnenvaart.be

General Bulk cvba
Verbindingsdok OK 13
2000 ANTWEPEN
Tél. : 03/541.13.91

Trans-Aqua-Services Wallonie
Rue Laport 19
4000 LIEGE
Tél. : 04/227.21.53

Trans-Aqua-Services Vlaanderen
Straatsburgdok 3
2000 ANTWERPEN
Tél. : 03/542.36.42
Fax : 03/542.52.20

OPLEIDING

Enseignement de la Province de Liège
Ecole Polytechnique de Huy - CEFA - Section batellerie
Rue Saint-Pierre 48
4500 HUY
Tél. : 085/27.37.21
Fax : 085/27.37.32
GSM Pascal Roland: 0485/66.76.08
E-mail : cefahuy@provincedeliege.be 
Website : http://www.prov-liege.be/batellerie

Go! De Scheepvaartschool Cenflumarin
Gloriantlaan 75
2050 ZWIJNDRECHT
Tel. : 03/570.97.30 
E-mail : info@descheepvaartschool.be 
Website : http://www.descheepvaartschool.be

IPEPS Huy Waremme
Rue Saint Pierre 48
4500 HUY
Tél. : 085/27.37.37
Fax : 085/23.35.69
E-mail : pshuy@prov-liege.be  
Website : http://www.prov-liege.be/batellerie  

FOREM Formation - Centre de compétence Logistique Liège
Rue Jean de Sélys Longchamps 2
4460 BIERSET
Tél. : 04/239.78.00
Fax : 04/247.58.72
E-mail : willy.herman@forem.be  
Website : http://www.leforem.be  

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Somersstraat 22
2018 ANTWERPEN
Tél. : 03/202.18.47
Fax : 03/202.17.00
E-mail : rlommez@vdab.be  
Website : http://www.vdab.be  

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO)
Kanselarijstraat 19
1000 BRUSSEL
Tél. : 02/227.63.93
Fax : 02/217.46.12
E-mail : info@vizo.be
Website : http://www.vizo.be  

KLEUTERSCHOLEN

 

" De Schroef " v.z.w.
Onthaal en recreatie-centrum voor de binnenscheepvaart
Elzasweg 14
2030 ANTWERPEN
Tél. : 03/541.45.72
Fax : 03/544.73.93
E-mail : info@deschroef.be  
Website : http://www.deschroef.be  

INTERNATEN

 

Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben - Etterbeek
Pater E. Devroyestraat 29
1040 BRUSSEL
Tel. : 02/734.19.05
Fax : 02/732.76.03
Email : tg.etterbeek@rago.be  

Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben - Het Molenschip - Evergem
Vurstjen 33
9940 EVERGEM
Tel. : 09/253.80.71
Fax : 09/258.05.02
E-mail : het.molenschip@pantarhel.be  

Internat autonome de l'Europe
Quai d'Arona 1
4500 HUY
Tél. : 085/27.45.70
Fax : 085/23.60.16

Internat autonome de la Communauté française pour jeunes filles
Place Saint denis 3
Rue des Larrons 4
4500 HUY
Tél. : 085/21.44.35
Fax : 085/21.53.19

Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben - De Spits - Antwerpen
Thonetlaan 106
2050 ANTWERPEN 5
Tel. : 03/219.59.30
Fax : 03/219.47.21
Email : tg.antwerpen@rago.be  

Tehuis voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben - Maasmechelen/Eisden
Heikampstraat 37
3630 MAASMECHELEN
Tel. : 089/76.45.50
Fax : 089/77.21.28
E-mail : tg.maasmechelen@rago.be
Website : http://www.internaat-heikamp.be  

Internat Institut Technique de la Communauté Française "Val d'Escaut"
Rue Philippart 8
7640 ANTOING
Tél. : 069/25.33.00
E-mail : educateurs.antoing@edpnet.be
Website : http://www.internat-antoing.wikeo.be

Vrij erkend Tehuis voor Kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben - Internaat Don Bosco Wijnegem
Kasteellei 77
2110 WIJNEGEM
Tel. : 03/353.61.89
Fax : 03/289.27.27
Gsm: 0473/64.45.73
E-mail : info@internaat-donbosco-wijnegem.be  

Kindsheid Jezus
A. Nahonlei 63
2900 SCHOTEN
Tel. : 03/658.83.92
Fax : 03/658.45.15

CLASSIFICATIEBUREAUS

 

EUROCLASS nv/sa
Elzenbosselke 83/2.1
8730 BEERNEM
Tel. : 050/84.15.85
Fax :050/84.15.86
E-mail : euroclass@telenet.be
Website : www.euroclassnv.be

American Bureau of Shipping
Meirbrug 1
2000 ANTWERPEN
Tel. : 03/203.40.20
Fax : 03/233.58.57

Bureau VERITAS
Mechelsesteenweg 128-136
2018 ANTWERPEN
Tel. : 03/247.94.20
Fax : 03/247.94.99

Lloyd's Register of Shipping
Rijnkaai 37 6de verdieping
2000 ANTWERPEN
Tel. : 03/212.16.40
Fax : 03/212.16.49

Germanischer Lloyd
V. Govaerslaan 16 bus 4
2170 MERKSEM
Tel. : 03/646.04.16
Fax : 03/646.00.64

SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN DE DOCUMENTATIE OVER VERKEERSWEZEN (SADOVER)

 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
Bibliotheek -Documentatiecentrum
Vooruitgangstraat 56, rue du Progrès
1210 BRUXELLES
Tel. : 02/277.31.56/277.31.57
Fax : 02/277.40.06
E-mail : bib@mobilit.belgium.be  
Website : http://www.mobilit.belgium.be

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (B.I.V.V.)
Haachtsesteenweg 1405, chaussée de Haecht
1130 BRUXELLES
Tel. : 02/244.15.23
Fax : 02/216.43.42
E-mail : tg@ibsr.be  - info@bivv.be  
Website : http://www.bivv.be - http://www.ibsr.be  

Instituut wegTransport en Logistiek België vzw (I.T.L.B)
Archimedesstraat 5, rue Archimède
1000 BRUXELLES
Tel. : 02/234.30.10
Fax : 02/230.75.34
E-mail : info@itlb.be  
Website : http://www.itlb.be  

De Post
Muntcentrum - Centre Monnaie
BRUSSEL 1000 BRUXELLES
Tel. : 02/226.27.51
Fax : 02/218.49.62
E-mail : post.doc@arcadis.be  
Website : http://www.post.be  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.)
Frankrijkstraat 85, rue de France
1060 BRUXELLES
Tel. : 02/525.22.40
Fax : 02/525.22.46
E-mail : leo.carlier@nmbs.be  
Website : http://www.b-rail.be  

Instituut voor de Autocar en de autoBus (I.C.B.)
Dobbelenberg
Metrologielaan 8, avenue de la Métrologie
BRUSSEL 1130 BRUXELLES
Tel. : 02/245.90.53
Fax : 02/245.91.29
E-mail : hans@icb-institute.be  
Website : http://www.icb-institute.be  

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (O.C.W.)
Woluwedal 42, boulevard de la Woluwe
BRUSSEL 1200 BRUXELLES
Tel. : 02/766.03.20
Fax : 02/767.17.80
E-mail : biblio@brrc.be  
Website : http://www.brrc.be  

International Association of Public Transport
Union Internationale des Transport Publics (U.I.T.P.)
Sint-Mariestrat 6 Rue Sainte Marie
BRUSSEL 1080 BRUXELLES
Tél. : 02/673.61.00
Fax : 02/660.10.72
E-mail : thierry.marechal@uitp.com  
Website : http://www.uitp.com  

Documentatiecentrum van de Haven van Antwerpen
Havenhuis
Entrepotkaai 1
2000 ANTWERPEN
Tel. : 03/205.20.53
Fax : 03/205.20.21
E-mail : michel.lory@haven.antwerpen.be  
Website : http://www.portofantwerp.be  

AALMOEZENIERS

 

ANTWERPEN
Kerkschip St-Jozef
De Heer Aalm. P. RENDERS
Houtdok 25 A - Haven 25 
2030 ANTWERPEN III
Tel. + fax : 03/568.63.73
E-mail : kerkschipantwerpen@skynet.be
Website : http://www.kerkschip-antwerpen.be  

BRUGGE
De Heer Aalm. Silveer VERMEULEN
Boeveriestraat 18
8000 BRUGGE
 
LUIK
Bateau Chapelle "Emmaüs"
Père Joseph JEHAES
Quai Godefroid Kurth
4020 LIEGE
Tél. : 04/342.48.43

CHARLEROI
Bateau Chapelle " Spes Nostra "
Monsieur l'Abbé Philippe DE BURGHGRAVE
Quai du Sud 1
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tél. : 071/51.66.62
E-mail : bateau.chapelle@belgacom.net  

ANDERE

 

Belgisch Instituut voor de TransportOrganisatoren (B.I.T.O.)
Archimedesstraat 5/2, rue Archimède
1000 BRUXELLES
Tel. : 02/230.30.43
Fax : 02/230.30.53
E-mail : info@bito-ibot.be  
Website : http://www.bito-ibot.be  

Service social de la batellerie et des gens du voyage a.s.b.l.
Rue de la Digue 97
4683 VIVEGNIS
Tel. : 04/223.28.58
Fax : 04/223.28.58
E-mail : servsocbatvoyage@skynet.be  

Service social et familial
Quai du Sud 1
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel. : 071/51.58.54

Schipperswelzijn v.z.w.
Vormings- en vergadercentrum
Straatsburgdok NK 2
2030 ANTWERPEN
Tel. : 03/541.38.67
Fax : 03/541.06.22

Oostende Radio
Tel. : 059/70.24.38 - 059/70.65.65
Fax : 059/70.13.39

BuurtOntwikkelingsMaatschappij vzw - BOM
Gemeentestraat 6
2060 ANTWERPEN
Tel. : 03/257.11.98
Fax : 03/257.11.97
E-mail : info@bom.be
Website : http://www.bom.be  

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten