FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2024


2023: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2023 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
 21 februari 2024 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen   B.S. 06-03-2024
 25 januari 2024 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot uitvoering van het koninklijk besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie   B.S. 16-02-2024
 25 januari 2024 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2010, aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2020, betreffende de aanvullende werkloosheidsuitkering   B.S. 15-02-2024
 24 januari 2024 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de risicogroepen   B.S 12-02-2024
 18 januari 2024 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - algemeen stelsel - 62 jaar   B.S 08-02-2024
 18 januari 2024 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - stelsel zwaar beroep 35 jaar - 60 jaar   B.S 08-02-2024
 18 januari 2024 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft voor een landingsbaan voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 : recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, met een lange loopbaan of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 170   B.S 08-02-2024
 18 januari 2024 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag - stelsel zwaar beroep 33 jaar - nachtarbeid - 60 jaar   B.S 08-02-2024
 1 februari 2024 BESLUIT (EU) 2024/415 VAN DE COMMISSIE van 1 februari 2024 inzake de toegang van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot de Europese bemanningendatabank   Pb. L 02-02-2024
 14 december 2023 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren   B.S. 29-01-2024
 10 januari 2024 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2024/201 VAN DE COMMISSIE van 10 januari 2024 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1954 wat betreft geharmoniseerde normen voor afstandbesturingssystemen, vast ingebouwde brandstofsystemen en hydraulische besturingssystemen   Pb. L 12-01-2024
 20 december 2023 Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg NV betreffende de tarifering van waterwegenvergunningen
 B.S. 08-01-2024
 
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten