FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2010


2010: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie 

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die anno 2010 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
25 november 2010 Waalse overheidsdienst - decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 3 december 2099 - CDNI B.S. 09-12-2010 
29 december 2010  Wijzigingen van de wet van 8 juli 1976 betreffene de exploitatievergunning - motorvermogen in kilowatt  B.S. 31-12-2010
29 december 2010 Wijzigingen van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting - overliggeld B.S. 31-12-2010
30 september 2010  K.B. waarbij algemeen bindend wordt verklaard de C.A.O. van 1 juni 2010 betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding B.S. 05-11-2010
1 mei 2010 Inwerkingtreding verordening  883/04 E.U.  in verband met grensoverschrijdende arbeid in internationaal vervoer SODIWE
19 juni 2008 Wet houdende instemming met het CDNI - aanpassing financieringssysteem olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval B.S. 27-09-2010
13 juni 2010  K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de CA.O. van 19 november 2009 - vastlegging van de vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst voor het varend personeel  B.S 10-08-2010
13 juni 2010  K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 24 september 2009 - fonds voor bestaanszekerheid  B.S. 10-08-2010
16 maart 2010  Koninklijk Besluit houdende goedkeuring van het besluit 2007-I-10 van 31 mei 2007 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart betreffende het Patentreglement Rijn B.S. 21-05-2010
4 maart 2010 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter invoering van de gewestelijke politieverordening voor het kanaal en de Haven van Brussel  B.S. 16-03-2010
4 februari 2010  Gezamelijke bekendmaking nr 01-2010 inzake gevaarlijke stoffen melding aan de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit B.S. 02-03-2010
25 januari 2010 Verordening (EU) nr  164/2010 betreffende de technische specificaties  River Information Services (RIS) op de binnenwateren van de gemeenschap Pb. L  06-03-2010

   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten