FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2011


2011: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie 

Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2011 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L.) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.

DATUM TITEL PUBLICATIE
9 maart 2007  KB houdende de bemannings-voorschriften voor de scheepvaartwegen van het Koninkrijk Geconsolideerde versie 
30 november 2011 KB  tot wijziging van het KB van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften - met bijlage B.S. 12-12-2011, p 72897 e.v. 
30 november 2011 KB goedkeuring wijziging Reglement scheepvaartpersoneel op de Rijn (bjilage werd wegens volumineus karakter niet weergegeven) B.S. 12-12-2011, 72591 e.v.
17 oktober 2011 KB wijziging Patentreglement Rijn - erkenning van de Hongaarse vaarbewijzen A en B en het Hongaarse radarbevoegdheidsbewijs.  B.S. 05-12-2011, 71543 e.v.
17 oktober 2011 KB wijziging Patentreglement Rijn- erkenning van het Tsjechische vaarbewijs kapitein klasse I en van het Tsjechische Radarbevoegdheids-bewijs  B.S. 05-12-2011, 71557 e.v.
Mei 2011  Afvalstoffenverdrag (CDNI)- aangepaste versie met bijlagen Secretariaat van de CCNR 
12 oktober 2010 K.B. houdende goedkeuring van de besluiten 2008-I-17 en 2008-I-18 van 29 mei 2008 van de CCR tot wijzinging van het patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van de nationale vaarbewijzen en radarbevoegheids-bewijzen (met bijlagen) B.S. 19-08-2011, 47865 e.v.
19 juni 2011  KB betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden  B.S. 19-07-2011, 42689 
4 juli 2011           KB tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren B.S. 08-07-2011, 38850
22 juni 2011 Bekendmaking - voertaal Nederlands en Engels - marifooncommunicatie - Schelde B.S. 06-07-2011
13 mei 2011  Vlaamse overheid - decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 - CDNI  B.S. 15-06-2011, 34684
23 april 2009 Dieselbrandstof - binnenschip - 1 januari 2011- zwavelgehalte 10 mg/kg Pb. L. 05-06-2009
20 januari 2011  Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009- ITB als nationaal instituut B.S. 03-03-2011
29 december 2010 Geconsolideerde versie van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting - ligtijd en overliggeld - delen van een dag uitgave ITB onder voorbehoud 
29 december 2010  Geconsolideerde versie  van de wet van 8 juli 1976 - exploitatievergunningen - overeenkomstig de wet diverse bepalingen van 29 december 2010  uitgave ITB onder voorbehoud
 
   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten