FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

2013

2013: Belgisch Staatsblad & Publicatieblad van de Europese Unie


Dit summiere overzicht wil u in een oogopslag een kijk bieden op de regelgeving met betrekking tot de binnenscheepvaart die in 2013 officieel werd gepubliceerd. Hierbij fungeren het Belgisch Staatsblad (B.S.) en het Publicatieblad van de Europese Unie (Pb. L) als referentiekader. Onderstaande tabel heeft op geen enkel moment de intentie exhaustief te zijn.


DATUM TITEL PUBLICATIE 
7 november 2013 K.B. verbod ongeoorloofde lage prijzen en het verplicht maken van een verzekering voor het schip.  B.S. 21-11-2013 
23 mei 2013   K.B. over C.A.O.  inzake invoeringsmogelijkheid van een regime van systeemvaart B.S. 25-09-2013 
30 juli 2013  Wet diverse bepalingen - opheffing van de wet op de arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart - toepassing van de wet van 3 juli 1978 met uitzondering van de opzegmodaliteiten B.S. 01-08-2013 
17 juni 2013  K.B. waarbij algemeen verbindend verklaard wordt de CAO i.v.m. het brugpensioen - lange loopbaan alsook de integrale verlenging ervan  B.S. 04-09-2013 
28 maart 2013  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren B.S. 17-06-2013
4 april 2013  Officieuze coördinatie in het Duits van de wet op de rivierbevrachting 5 mei 1936 B.S. 04-04-2013 
8 januari 2013     KB inning en consignatie voor inbreuken op het afvalstoffenverdrag B.S. 05-03-2013
 21 december 2012 KB wijziging organisatie van de examens en vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en Binnenvaart   B.S. 12-02-2013
 21 november 2012 Vaststelling afvalbijdrage - scheepsafval - nv De Scheepvaart B.S. 31-01-2013
 14 december 2012 Vlaamse Gem. Besluit ADN (vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)   B.S. 30-01-2013
 10 december 2012 Richtlijn 2012/49/EU tot wijziging van de bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen Pb. L. 10-01-2013
 10 december 2012 Richtlijn 2012/48/EU tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijn 2006/87/EG tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen  Pb. L. 10-01-2013

 
   Basisregelgeving Belgische Binnenwateren
 Goederenvervoer over de binnenwateren
 Afvalstoffenverdrag


[1] Vlaams Gewest

[2] Waals Gewest

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten