FR
Evenementen

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

Evenementen

Studie over de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw (ITB) stelt het eindrapport voor van de studie naar de concurrentie van de Belgische binnenvaartvloot

Naar aanleiding van de acties van de schippers in het voorjaar van 2013 en het daaruit voortvloeiend overleg, werd het ITB belast met een studie die de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot moest onderzoeken. De studie werd gegund aan een consortium van drie firma’s: RebelGroup, BMT Surveys en Eric Van Hooydonk advocaten.

De studie concentreerde zich op de volgende drie onderzoeksvelden:

-          Kosten van bemanning en sociaal statuut;
-          Subsidies en financieringswijzen;
-          Vergelijkende analyse van de toepassing van de technische voorschriften.

De landen die het voorwerp uitmaken van de vergelijkende studie zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland.

De studie verliep in samenwerking met alle actoren uit de sector. In twee klankbordgroepen konden schippers, bevrachters, verladers, vakbonden en overheden de onderzoeksresultaten toetsen aan de realiteit. Met hun inbreng werd ook rekening gehouden tijdens het verdere verloop van de studie.

De raad van bestuur van het ITB heeft officieel kennis genomen van de resultaten van de studie. Verderop in dit nummer vindt u de weergave van de bevindingen zoals de onderzoekers die aan het ITB hebben bezorgd.

Het ITB zal nu een actieplan opstellen en verdere stappen ondernemen om de conclusies en aanbevelingen van de studie te verspreiden en kenbaar te maken aan de verschillende bevoegde overheden, met de vraag om ze in de praktijk en wetgevende maatregelen om te zetten. Hiervoor zullen de verschillende commissies van het ITB worden samengeroepen, waarin overheden, de sector en externe experts vertegenwoordigd zijn.

Ook de betrokken vakorganisaties worden uiteraard op de hoogte gebracht.
Uw reacties op de bevindingen zijn uiteraard eveneens welkom op het e-mailadres
studie@itb-info.be

Klik hier voor de samenvatting van de studie.

Klik hier om de studie te downloaden.

      
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten