FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

II. Reglementering inzake de bemanning

Sinds 18 januari 2022 is de Europese Richtlijn 2017/2397 betreffende de beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht. Deze nieuwe richtlijn stelt nieuwe eisen aan de vaardigheden en kennis die nodig zijn om beroepskwalificaties te behalen. Deze worden momenteel in de Gewesten geïmplementeerd. Meer info : 

 

Bemanningsvoorschriften - volledige geconsolideerde versie

- Koninklijke besluiten van 9 maart 2007 en 30 november 2011 betreffende de bemanningsvoorschriften op de Belgische binnenwateren (B.S. van 16/03/2007 en 12/12/2011) en Besluit nr. 226.359 van 10 februari 2014 van de Raad van State (B.S. van 25/08/2014) - geconsolideerde versie

 

- Koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden (B.S. van 31/05/2006)

 

- Wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk (B.S. van 26/07/1991)

 

- Koninklijk besluit van 31 mei 2000 houdende goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het verlenen van Rijnpatenten en van de Bijlagen (B.S. van 22/09/2000)

 

- Koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaartbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer (B.S. van 30/12/1998)

 

- Ministerieel besluit van 6 december 2002 houdende organisatie van een examen matroos voor de binnenvaart (B.S. van 21/12/2002)

 

- Koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart (B.S. van 30/03/2007)

 

 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten