FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB ITB @ Instagram

 
 

I. Politie- en scheepvaartreglement

- RIJNVAART- POLITIEREGLEMENT (RPR) STAND 1 AUGUSTUS 2023 aan het einde van het document (bijlage 13): "In de laatste kolom, “elektronisch formaat” van de navolgende tabel staat in welk elektronisch formaat de scheepsbescheiden en andere documenten overgelegd mogen worden. Het elektronische PDF-formaat in de navolgende tabel komt overeen met het PDF-formaat dat is vastgelegd in de internationale norm ISO 32000-1 : 2008. Het elektronische PDF/A-formaat in het onderstaande overzicht komt overeen met het formaat dat is gedefinieerd in de internationale norm ISO 19005-1: 2005."

 

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) (geconsolideerde versie tot 17 december 2018)

Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk (ARSK) (geconsolideerde versie tot 1 januari 2007)

Deze algemene reglementering is gebaseerd op de CEVNI 4: Code Européen des Voies de Navigation Intérieure). De reglementering is dus in overeenstemming met omliggende landen. Let op: afwijkingen zijn mogelijk.

- De binnenvaartreglementering van toepassing op de RijnRijnvaartpolitiereglement (RPR)

-.Koninklijk besluit van 15 oktober 1936 houdende de goedkeuring van het algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk (B.S. van 15/10/1936) - geconsolideerde versie

 

- Koninklijk besluit tot vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk (aangehaald als : Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren) (B.S. van 3/10/2006) en vervangen door:

Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de Belgische binnenwateren van 4 april 2014 (B.S. van 18/04/2014) - geconsolideerde versie

 

Besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waals gewest (B.S. van 26/08/2014) - geconsolideerde versie 

 

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere reglementen die van toepassing zijn op de waterwegen en grote waterbouwkundige kunstwerken, zoals bepaald in bijlagen I en II van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest (B.S. van 01/04/2020) - geconsolideerde versie

 

- Decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijk openbaar wegen-en waterwegendomein en diverse bepalingen betreffende het vervoer over de weg - geconsolideerde versie 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten