FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

III. Toegang tot de markt

- Koninklijk besluit van 14 mei 1993 houdende bepaalde voorwaarden tot deelname aan het vervoer over de scheepvaartwegen van het Rijk (B.S. 22/06/1993)

 

- Wet betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (B.S. 15/09/1976) - geconsolideerde versie

 

- Koninklijk besluit van 9 mei 1988 houdende goedkeuring van de resolutie nr. 3 van 17/05/1984 van de CCR met betrekking tot de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het regime dat door de Herziene Rijnvaartakte wordt gereserveerd voor de vaartuigen die tot de Rijnvaart behoren en houdende vaststelling van haar toepassingsmodaliteiten in België (B.S. 26/07/1988) en Verordening 2919/85/EEG van de Raad van 17 oktober 1985 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het regime dat door de Herziene Rijnvaartakte wordt gereserveerd voor de vaartuigen die tot de Rijnvaart behoren

 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: