FR
Nieuws

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Nieuws

Conclusies Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek

Conclusies Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek.

- Brief van 6-11-2015 aan de Voorzitter van de COMAR, Prof. Van Hooydonk
- Synthesenota van Mevr. Cécile Tournaye + Bijlage1 en Bijlage 2
- Synthesenota van de heer Marc De Decker, Riverius Advocaten

De overige gedetailleerde commentaren zijn beschikbaar op eenvoudige aanvraag aan het secretariaat.


     
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: