FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Directiecomité

Het dagelijks bestuur van onze vereniging is toevertrouwd aan het Directiecomité.

De huidige samenstelling is als volgt :

DIRECTIECOMITE

De Heren:
Koen VAN DEN BORRE, Voorzitter van het Comité: koen.vandenborre@mobilit.fgov.be
Jan DE SPIEGELEER, jan.despiegeleer@mobilit.fgov.be
Pascal ROLAND: rolandpascal@scarlet.be
Christiaan VAN LANCKER: c.van.lancker@hnr-bve.be
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: