FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Consolidatie van de wetgeving

In het kader van de regionalisering van de binnenvaart sedert 1 juli 2014 is het opportuun om de aanpassingen aan de binnenvaartwetgeving door de verschillende bevoegde entiteiten periodiek op te volgen teneinde een geactualiseerde consolidatie van wetgevende teksten te realiseren.

 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: