FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Aanvragen voor inlichtingen

Een van de doelstellingen van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. bestaat erin om éénieder die geïnteresseerd is in de binnenvaartsector een zo volledig mogelijk antwoord op zijn/haar vragen te geven.

Voor inlichtingen: Klik hier 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: