FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Commissies

COMMISSIE OPLEIDING

Voorzitter:
De heer Pascal ROLAND, ondervoorzitter van het  I.T.B. 
Secretaris:
Mevrouw Kim MYLLE, Juridisch adviseur

De Commissie Opleiding van het Instituut is het forum voor discussies rond de problematiek van het onderwijs en kleuteropvang in de sector van de binnenvaart.

De samenstelling van deze commissie is gebaseerd op de vertegenwoordiging van de schippersscholen, de beroepsverenigingen en de bevoegde administratie teneinde onderhandelingen te kunnen voeren over technische en specifieke aspecten van de opvoeding van schipperskinderen en opleiding voor de binnenvaart.

  • WERKGROEP "TWEETALIGE TYPE-VRAGEN"

Ter voorbereiding van de examens voor het bekomen van de bekwaamheidsattesten, zal het ITB - in overleg met de vertegenwoordigers van de schippersscholen en/of de leden van de gewestelijke examencommissies - een reeks tweetalige type-vragen uitwerken, waarmee de deelnemers zich online kunnen testen en optimaal voorbereiden voor de digitale examens georganiseerd door de gewestelijke overheden.

 

JURIDISCHE COMMISSIE

 

Voorzitter:
De heer Koen VAN DEN BORRE, voorzitter van het I.T.B.
Secretaris:
Mevrouw Kim MYLLE, Juridisch adviseur

Deze werkgroep volgt de werkzaamheden op in verband met de herziening van het Belgische Scheepvaartrecht (invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek) in het bijzonder en het binnenvaartrecht in het algemeen. 

ECONOMISCHE COMMISSIE

Voorzitter:
De heer Christiaan VAN LANCKER, ondervoorzitter van het I.T.B. 
Secretaris:
De heer Frédéric SWIDERSKI, Directeur
 
Deze Commissie is belast met de algemene economische problematiek, verbonden aan de uitoefening van het beroep van schipper. Tegelijkertijd concentreert zij haar werkzaamheden op de analyse en de bespreking van de gegevens over de binnenvaartmarkt.

  • WERKGROEP " BAROMETER "

In het kader van een marktobservatiesysteem heeft de werkgroep zich tot doel gesteld een kwalitatieve evolutie van de bestaande conjunctuurenquêtes op te maken, zowel inhoudelijk als op het vlak van de betrouwbaarheid.

Een ander objectief dat gesteld wordt is de schippers een barometer verschaffen om de evolutie van de parameters van de kostprijs te berekenen gebaseerd op pertinente referentie-elementen (boekhouders), waarmee moet rekening gehouden worden bij de uitoefening van het beroep van zelfstandig schipper.

 

TECHNISCHE COMMISSIE

Voorzitter:


De binnenvaart kent tal van technische voorwaarden, vaak opgesteld vanuit internationale hoek. Tijdens de besprekingen van de voorstellen hieromtrent is het van primordiaal belang dat de Belgische vertegenwoordigers voldoende geïnformeerd zijn over de situatie in de Belgische binnenvaart.

Het is de bedoeling om, via deze Technische Commissie, over een overlegorgaan te beschikken dat snel kan anticiperen op geplande aanpassingen van de technische reglementen en dat voldoende moet worden ingelicht over de specifieke noden van dat facet van de binnenvaart. 

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN

 

Voorzitter:
Mevrouw Sabrina KEGELS, lid van de Raad van Bestuur bij het I.T.B. 
Secretaris:
Mevrouw Kim MYLLE, Juridisch adviseur

 

De commissie sociale zaken werd opgericht met als doel de nationale en internationale sociale binnenvaartproblematiek op te volgen. In deze commissie zullen algemene debatten plaatsvinden over diverse sociale thema's in de binnenvaart.

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Cookiepolicy - Privacypolicy
Sitemap
Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ITB asbl gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten