FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Instituut

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. werd opgericht op 5 januari 1970 onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten werden gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad de dato 9 april 1970, onder nummer 2386, vanaf welke datum het Instituut rechtspersoonlijkheid verkreeg.
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: