FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Info

Het I.T.B. brengt diverse publicaties uit die de activiteiten en de taken van het Instituut belichten en die tevens een overzicht brengen van de meest relevante gegevens uit en voor de sector, zoals het jaarrapport, het statistisch rapport, het persbericht, een compilatie van de binnenvaartwetgeving, het trimestrieel informatiebulletin "ITB-INFO", het memorandum voor de binnenschipper, de leerboeken ter voorbereiding van de examens op de vaarbewijzen en de ITB - folder.
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: