FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

V. Tewerkstelling en opleiding

Naast de artisanale binnenvaart is er ook een potentieel niet-varenden, bestaande uit bevrachters, scheepsexperten, sluiswachters, ambtenaren van de Administratie en de vele anderen waarvan het juiste aantal onmogelijk kan worden gegeven gezien , enerzijds, het heterogeen karakter van de groep en, anderzijds, het occasioneel en variabel karakter van hun inbreng. 

Desondanks geven de statistieken van de RSVZ en de IAOZ een idee van het aantal beroepsmensen dat als zelfstandige of als loontrekkende actief is in de binnenvaart.

In 2014 (laatst gekende cijfers) betrof dit ongeveer 8.000 personen direct of indirect betrokken bij het binnenvaartvervoer.

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: