FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de vereniging aanbelangen en die niet uitdrukkelijk door de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk (wet van 27 juni 1921) of door de statuten voor de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De bestuurders worden benoemd voor een duur van 4 jaar. Aan het hoofd van de Raad van Bestuur van het  I.T.B. staat de voorzitter die wordt bijgestaan door twee ondervoorzitters. De penningmeester is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de inwendige orde van het Instituut.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

 

Voorzitter :
de heer Koen VAN DEN BORRE, werkend lid

Ondervoorzitters :
de heer Christiaan VAN LANCKER, werkend lid
de heer Pascal ROLAND, werkend lid

Penningmeester :
de heer Jan DE SPIEGELEER, werkend lid

Bestuurders : 
mevrouw M. COENEN, werkend lid
de heer P. CLAEYSSENS
de heer P. HERMANS
de heer S. HIMPENS 
mevrouw S. KEGELS
mevrouw A. LECLERCQ
de heer Th. LEDENT 
de heer P. MOENS
de heer L. SOMERS
de heer E. STRAATMAN 
de heer E. VANDEWEGHE
de heer D. VAN HECKE

Experten:
de heer J. KERKHOF
de heer J. KERKHOFS

Commissaris :
de heer J. MERTENS (KPMG Bedrijfsrevisoren)


    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: