FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Promotie

ITB-PROMOTIE VAN DE BINNENVAARTSECTOR

Het ITB verspreidt elk jaar zijn zeer gewaardeerde kalender onder de leden van het Instituut, de vertegenwoordigers van de federale en regionale administraties, de beroepsmensen uit de sector binnenvaart en aan anderen, betrokken bij de sector.

SAMENWERKING MET DE GEWESTELIJKE INSTANTIES

Het Instituut hecht bijzonder veel belang aan een samenwerking met de regionale promotie-organen met name:"la Direction de la Promotion des Voies Navigables et de l'Intermodalité" (DPVNI) voor het Waals Gewest, de Haven van Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Promotie Binnenvaart Vlaanderen v.z.w. (PBV) voor het Vlaams Gewest.
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: