FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Observatorium van de binnenvaart - 2018

Marktobservatie van de Belgische binnenvaart

 

In samenwerking met de betrokken instanties heeft het ITB een globaal observatorium van pertinente gegevens m.b.t. de Belgische binnenvaartsector opgesteld.

Gelieve voor de meest actuele gegevens ons nieuw Observatorium te raadplegen.

De compilatie van deze gegevens kan op internationaal vlak worden gevaloriseerd in het kader van het door de CCR ingestelde observatorium.

 

De observatorium bevat vijf pijlers, met name :

I. Netwerk van vaarwegen

II. Belgische binnenvaartvloot

III. Ladingen en Lossingen op de Belgische vaarwegen

IV. Modal split

V. Tewerkstelling en opleiding

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: