FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Marktobservatiesysteem

ENQUETE PER REIS

Het ITB voert een marktobservatiesysteem uit op basis van een representatief deelnemersveld.

De informatieverzameling gebeurt om de drie maanden, teneinde te beantwoorden aan de noden van een meer gedetailleerde observatie van de binnenvaartmarkt in België.

Als regelmatig deelnemer aan deze enquête die onder het Marktobservatiesysteem valt, zal elke schipper van de voordelen kunnen genieten die betrekking hebben op het modern beheer van zijn onderneming.
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: