FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Marktobservatiesysteem

Het ITB analyseert regelmatig de voornaamste economische evoluties in de binnenvaartsector, o. m. de evolutie van de kostprijsparameters (barometer) en de trimestriële conjunctuurenquêtes.
Verdere inlichtingen over internationale economische aspecten uit de sector, zijn ter beschikking op de site van CCR, met name : Observatory of European Inland Navigation
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: