FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

III. Ladingen en lossingen

Op basis van de gegevens verzameld vanaf 1998 in nauwe samenwerking met de waterwegbeheerders, de havens en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, stellen we een toename vast van zowel de geladen goederen als de geloste goederen voor 2017 ten opzichte van 2016.

In 2017 werden op de Belgische waterwegen 94,292 miljoen ton goederen geladen (+ 11 % t.o.v. 2008) en 108,679 miljoen ton goederen gelost (+ 4 % t.o.v. 2008) door binnenvaartschepen op Belgische waterwegen.

De categorieën NVS 3 «petroleumproducten», NVS 6 «mineralen en bouwmaterialen», NVS 8 «Chemische producten» en NVS 9 «overige producten» vormen de vier belangrijkste goederencategorieën en vertegenwoordigen 79% van de totale hoeveelheid ladingen en 75 % van de lossingen.

- Wat betreft de ladingen is er in 2017 t.o.v. 2016 een toename van alle goederencategorieën behalve de vaste brandstoffen die in dalende lijn gaan (- 11 %) en de meststoffen die stabiel zijn.

- Wat betreft de lossingen is er in 2017 ook een toename van alle categorieën behalve een daling van de ertsen (- 6 % ) en een status-quo voor de petroleumproducten.

(Bronnen: Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht ; Service Public de Wallonie - D.G.O. Mobilité et Voies hydrauliques; De Vlaamse Waterweg NV; Waterwegen en Zeekanaal NV; Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV)

 

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: