FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

III. Ladingen en lossingen

Op basis van de gegevens verzameld vanaf 1998 in nauwe samenwerking met de waterwegbeheerders, de havens en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, stellen we een lichte toename vast van de geladen goederen en de geloste goederen voor 2014 ten opzichte van 2013.

 

In 2014 werden op de Belgische waterwegen 82,756 miljoen ton goederen geladen (- 2 % t.o.v. 2013 en – 3 % t.o.v. 2008) en 106,211 miljoen ton goederen gelost (+ 3 % t.o.v. 2013 en + 1,6 % t.o.v. 2008) door binnenvaartschepen op Belgische waterwegen (zie bijlage).

 

De categorieën NVS3 “petroleumproducten”, NVS6 “mineralen en bouwmaterialen”, NVS9 “overige producten” en NVS8 “Chemische producten” vormen de vier belangrijkste goederencategorieën en vertegenwoordigen meer dan 78% van de totale hoeveelheid ladingen en 75 % van de lossingen.

 

- voor wat betreft de ladingen is er in 2014 t.o.v 2013 een stijging van de chemische producten, de ertsen en in mindere mate van de landbouwproducten maar een forse daling van de vaste brandstoffen en de meststoffen evenals de petroleumproducten en de voedingswaren.

 

- voor wat betreft de lossingen is er een voornaamste toename van de categorie van de chemische producten, de bouwmaterialen en de metaalproducten met uitzondering van de vaste brandstoffen, de ertsen, de petroleumproducten, de meststoffen die in dalende lijn gaan.

 

(Bron: Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen; Service Public de Wallonie - D.G.O. Mobilité et Voies hydrauliques; De Scheepvaart NV; Waterwegen en Zeekanaal NV; Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en Maatschappij van de Brugse Zeevhaven NV)

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: