FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Historiek

Onze marktobservatie gebeurt op basis van enquêtes.

De conjunctuurenquête die om de drie maanden gevoerd wordt, is één van de essentiële componenten van ons marktobservatiesysteem in de binnenvaartvervoersector omdat onmiddellijk na afloop van elk kwartaal bekend is hoe de binnenvaartmarkt zich heeft ontwikkeld en wat de ondernemers van het komende kwartaal verwachten.
    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: