FR

ITB @ Facebook ITB @ Twitter ITB @ LinkedIn Blog ITB

 
 

Binnenwateren

Met een waterwegennet waarvan de lengte 1.532 kilometer bedraagt, is België - gezien vanuit het standpunt van de dichtheid - één van de best uitgeruste Europese landen inzake waterwegen.

Ten bewijze hiervan : ongeveer 60 % van het Belgisch waterwegennet kan worden bereikt door binnenvaartuigen die een capaciteit hebben van 1.350 ton of meer.

  • KLASSE I (spitsen) 341,4 km
  • KLASSE II (kempenaars) 246,2 km
  • KLASSE III (Dortmund-Emskanal-schepen) -
  • KLASSE IV (Rijn-Hernekanal-schepen ) 496,9 km
  • KLASSE V (Grote Rijnschepen) 159,4 km
  • KLASSE VI 288,2 km

De binnenvaartvloot, toebehorend aan in België gevestigde ondernemers, was op 31 december 2017 samengesteld uit 936 vaartuigen bestemd voor het vervoer van droge lading, hetzij 1.531.750 ton; 146 tankschepen voor 324.926 ton en 78 duwboten met een vermogen van 42.067 kW.

    Copyright : 2008 ITB - All rights reserved. © Sitemap Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.itb-info.be - email: